Różaniec Najświętszej Maryi Panny

(Rosarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca.

W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości.
Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które - po dwóch tysiącach lat - nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do “wypłynięcia na głębię” (Duc in altum), by opowiadać światu, a nawet “wołać” o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, jako “drodze, prawdzie i życiu” (J 14, 6), jako “celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji” (List Apostolski Rosarium Virginis Mariae)

Miesiąc październik znów rozpocznie okres modlitwy maryjnej.
Modlitwy tak prostej a jednocześnie wymagającej tyle odwagi i wysiłku by trwać, codziennie, tak samo.
Nie obawiajmy się sięgać po tę formę praktyki życia duchowego. Niech codzienne rozważanie tajemnic życia Maryi doprowadzi nas do spotkania z tym, Którego Ona pragnie nam ukazać - Jezusa Chrystusa.

Tajemnice Radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Narodzenie Jezusa

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Odnalezienie Jezusa w świątyni


Tajemnice Bolesne

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Biczowanie Jezusa

Cierniem ukoronowanie Jezusa

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa


Tajemnice Światła

Chrzest Jezusa w Jordanie

Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia

Przemienienie Pańskie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii


Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Wniebowstąpienie Chrystusa

Zesłanie Ducha Świętego

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

współpraca | przeslij artykół | admin@ | mapa strony | pobierz
©Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca - Web Design by MJ
Karczmiska 2009