Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
w Karczmiskach   Pierwsza wzmianka o par. pochodzi z 1452 r. Jeszcze w I poł. XVI w. występuje ona jako samodzielna jednostka, później - kościół filialny par. w Kazimierzu.
   Wizytacje z pocz. XVIII w. wspominają o plebanii, wikariacie i budynku szkolnym. Przy kościele rezydował komendarz i rektor szkoły. W XVIII w. istniał także szpital dla ubogich i folwark ( 4 półłanki ) proboszcza kazimierskiego, czasowo tu rezydującego.
   W życiu duszpasterskim działały: bractwo szkaplerzne od 1713 r., III zakon św. Franciszka.
    Kult Matki Bożej Szkaplerznej nadal rozwija się na terenie parafii, czcią jest otaczany Jej obraz w bocznym ołtarzu kościoła, otoczony licznymi wotami. Przybywają tu także pielgrzymi.
    Ponowne usamodzielnienie się parafii nastąpiło w 1919 r. Istnieją w par. 2 cmentarze ( nowy od 1946 r.) Archiwum zawiera m. in. inwentarz kościoła z 1892 r., księgi metrykalne od 1727 r., księgę wizytacji biskupich od 1920 r., kronikę parafialną.

   Wizytacje z XVII w. wspomnają o kościele drewnianym wybudowanym w 1458 r. Możliwe, że była to już druga świątynia. Fundatorem kolejnego kościoła, wybudowanego w 1723 r. był Jerzy Lubomirski. Kościół ten był konsekrowany w 1725 r., jednak spalił się w 1842 r.
    Obecny murowany, wybudowany w latach 1842- 48 pw. św. Wawrzyńca, dzięki staraniom ks. Jana Bałuszyńskiego i Ignacego Wessla. Poświęcił go w 1848 r. proboszcz kazimeirski, ks. Ignacy Połczyński.
    Prace renowacyjne wyk. po II wojnie światowej: m. in. położono polichromię ( art. Zygmunt Adamczyk, 1973 ), remont dachu - 1970, renowacja tynków - 1982. Kościół murowany z cegły i kamienia, 1-nawowy, klasycystyczny, po obu stronach prezbiterium zakrystie, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, sufit drewniany, tynkowany, posadzka z terakoty, ołtarz główny z kamienia o 4 kamiennych filarach z figurą Chrystusa Pana Ukrazyżowanego oraz ruchomym obrazem męczeństwa św. Wawrzyńca ( mal. Z. Adamczyk, 1972 r.) Dwa ołtarze boczne w nawie: po lewej - z obrazem MB Szkaplerznej, po prawej - Niepokalanego Poczęcia NMP ( mal. na skórze w XVIII w., pochodzi z poprzedniego kościoła). W drugim ołtarzu jest też ruchomy obraz św. Mateusza. Chrzcielnica z drzewa lipowego. Na chórze muzycznym 6-głosowe organy z 1846 r., renowacja m. in. w 1974). Na cmentarzu w 1978 r. wybud. grotę MB z Lourdes. Na starym cmentarzu - groby nieznanych żołnierzy poległych w 1914 i 1915 r. Obok kościoła drewniana dzwonnica wybud. ok. 1723 r., restaurowana w 1982 z 2 dzwonami firmy Felczyńskich z Przemyśla z 1962 r., poświęcił je bp Jan Mazur.

współpraca | przyślij artykuł | admin@ | mapa strony | pobierz
©Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wawrzyńca - Web Design by MJ
Karczmiska 2009